وصیت نامه تکان دهنده یک شهید

22 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

وصیت تکان دهنده شهید به مادرش

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن …

زمان تشیع و تدفینم گریه نکن …

زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن …

فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را …

وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت، مادرم گریه کن که اسلام در خطر است …