راهکارهای مدیریت اضطراب در فرزندان:

۱٫ مراقب ارتباط کلامی و رفتاری فرزندانمان باشیم.

۲٫ در موقعیتهای اضطراب زا قرارش ندهیم مثل موقعیت آزمون و امتحان

۳٫ تغذیه و خواب (توجه به نیازهای زیستی)…

۰۴ بهمن ۱۳۹۶

از جمله راهکارهای مقابله با اظطراب گفتگو است. اما باید سعی کنیم شنونده خوبی باشیم و به مخاطب اجازه دهیم حرفش را بزند. در حین شنیدن، باید تمام توجهمان به گوینده کلام باشد، از کلمات تاکیدی استفاده کنیم، زود قضاوت نکنیم ( یا اصلا قضاوت نکنیم) در حدّ دانش و علم خود راهکار ارائه کنیم …

۰۴ بهمن ۱۳۹۶

یکی دیگر از راهکارهای مقابله با اضطراب مهارت آموزی است ؛ مهارت حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیم گیری ….

۰۴ بهمن ۱۳۹۶

دوستان