اسلام محبت عمیق و صمیمی زوجین را به یکدیگر محترم شمرده و به آن توصیه کرده است و تدابیری به کار برده که این وحدت، هر چه محکمتر باشد.(۸۵۱)

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اما اسلام معتقد است زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف؛ هر کدام باید در مدار و فلک خود حرکت کنند: لا الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون(۸۳۶)

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

حضرت آیت الله مصباح یزدی با بیان این که در نظام جمهوری اسلامی باعث افتخار است که روز معلم، روز شهادت یک معلم نمونه می باشد، معتقد است: ارائه یک الگوی شایسته برای همه معلمین کشور نقش بزرگی در سازندگی آن ها دارد و قرآن کریم این درس را به ما می دهد که در […]

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

دوستان