خنده حلال : اخوی عطر بزن …!!!

22 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

شب جمعه بود. بچه ها جمع شده بودند تو سنگر برای دعای کمیل. چراغارو خاموش کردند. مجلس حال و هوای خاصی گرفته بود. هر کسی زیر لب زمزمه می کرد و اشک می ریخت. یه دفعه اومد گفت: اخوی بفرما عطر بزن …ثواب داره – آخه الآن وقتشه؟ بزن اخوی … بو بد میدی … امام زمان نمیاد تو مجلسمونا. بزن به صورتت کلی هم ثواب داره. بعد دعا که چراغا رو روشن کردند، صورت همه سیاه بود. تو عطر جوهر ریخته بود… بچه ها هم یه جشن پتوی حسابی براش گرفتند.