پاداش عجیب تعلیم قرآن و احکام دین به فرزند

21 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

رسول اکرم ( صلی الله علیه واله ) فرمودند : هرکس به فرزندش قرآن بیاموزد روز قیامت پدر و مادر او را فرا می خوانند و دو جامعه بر آن دو می پوشانند که از نور آن چهره های بهشتیان روشن می شود .

رسول خدا (صلی الله علیه واله ) می فرمود : قرآن روز قیامت مردی رنگ پریده را می آورد و به پروردگارش می گوید : این شخص ، کسی است که من روزش را با تشنگی و شبش را به بیداری گرفته بودم و طمع او را به رحمت تو قوی کرده بودم و آرزوهایش را به مغفرت تو گشترده بودم ، پس براساس گمان من درباره اش عمل کن . خدا می فرماید : ملک را به دست راستش و جاودانگی را به دست جپش دهید …. پدر و مادرش را زیوری دهید که تمام دنیا با آنچه در آن است به ارزش آن نباشد ، پس همه مردم روز قیامت به آن پدر و مادر می نگرد و آن دو را عظیم می شمارند و خودشان نیز از این مقامشان به شگفتی فرو می روند و می پرسند : پروردگارا ! این عظمت از کجاست ؟ خدا می فرماید : این عظمت به سبب آموختن قرآن به فرزندتان و تربیت او بر اساس دین اسلام و محبت پیامبر (صلی الله علیه واله ) و علی (سلام الله علیه ) است .

 

برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه صفحه 244