معرفی چند مورد از بهترین کتاب ها در مورد خانواده

19 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

درسالهاي اخيركتاب هاي زيادي دراين باره تاليف و ترجمه شده است كه درآنها معمولا مسائل پيش از ازدواج، روابط همسران بعد از ازدواج، تفاوت هاي جسمي وروحي زن ومرد، مسائل جنسي ومسائل قانوني وفقهي ازدواج مورد بررسي قرار گرفته است. كثرت اين تاليفات وترجمه ها سبب شده تا افرادي كه در پي مطلب خاصي هستند دچار سر درگمي شده و يا كثرت مطالب كه معمولا هم تكراري هستند ذهن خوانندگان را مشوش كند. بنابراين بجاست تا در اين زمينه يك تحقيق كتاب شناسي صورت گرفته و كتاب هايي را كه پيرامون بحث ازدواج تاليف يا ترجمه شده است را معرفي نمايد. دراين تحقيق مختصر 15 كتاب طبق اهميت مطالب و نگاه هاي جديد به زواياي زندگي، معرفي شده است. لازم به ذكر است كه ترتيب ذكر كتابها بر اساس اولويت بندي محتوايي مي باشد.
1- آيين همسرداري،ابراهيم اميني.
2- بهشت خانواده. دكتر سيد جواد مصطفوي.
3- تحكيم روابط خانواده، محمد محمدي ري شهري.
4- ازدواج مكتب انسان سازي، شهيد پاك نژاد.
5- مطلع مهر، امير حسين بانكي پور فرد، انتشارات حديث راه عشق.
6- اخلاق زن و شوهر و تنظيم خانواده، احمد صادقي اردستاني.
7- ازدواج پايدار، عليرضا جعفري و معصومه ساماني.
8- دينداري و رضامندي خانوادگي، نويسنده: مجتبي حيدري.
9- راهنماي همسران جوان، محمد علي سادات.
10- نيازها و روابط زن و مرد، محسن ماجراجو.
11- نقش عشق(ازدواج در آيينه دين و خرد)، محمود اردگاني بهبهاني حائري، انتشارات دارالموده، قم.
12- راه زندگي: الفباي سعادت خانواده، جواد محدثي، انتشارات فرهنگ اسلامي.
13- ازدواج وآداب زناشويي در اسلام، محمد باقر مجلسي. مترجم: داود احمدي.
14- آداب زناشويي از خواستگاري تا فرزند داري، حسين درياب.
15- ويژگي ها، تفاوت ها و نيازهاي عاطفي زنان و مردان. مجتبي حيدري.
پي نوشت ها:
1. طبرسي، حسن بن فضل، مكارم الاخلاق، ص196، شريف رضي، چاپ چهارم، قم 1370ش.
موفق باشید.

 

برگرفته از سایت : مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی http://www.pasokhgoo.ir/node/82495