به پرسش های کودکان درباره خدا چگونه پاسخ دهیم ؟

19 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

پرسش های کودکان درباره خدا را جدی بگیرید و بدان ها پاسخ دهید . پاسخ هایی از قبیل این که « بعد میفهمی » یا «بزرگ می شوی و خواهی فهمید »، درست نیست ؛ زیرا ممکن است از نا آگاهان یا غرض ورزان بپرسد و دچار سردرگمی یا انحراف شود .

هیچ گاه به پرسش های کودکان درباره خدا ، بی درنگ و بدون تامل پاسخ ندهید . پاسخ به اینگونه پرسش ها باید در زمان و مکان مناسبی باشد . هنگام آشپزی ، زمان آماده شدن برای خروج از منزل ، هنگام مرتب کردن اتاق ها و … ، زمان های مناسبی  نیستند و اگر کودک شما در این گونه موقعیت ها پرسید ، پاسخ آن را به زمان مناسبی واگذارید .

پاسخ های شما باید با سن کودک متناسب باشد . استفاده از استدلال های ساده برای اقناع کودک خوب است ؛ اما استدلال های فلسفی سنگین فایده ای ندارد .

مهم ترین و شایع ترین پرسش های کودکان درباره خدا عبارتند از :

1- خدا کیست و چیست ؟ برای پاسخ به این سوال، باید از اوصاف خداوند و مقایسه او با دیگران استفاده کرد : خدا کسی است که مهربانی اش از پدر و مادر هم بیشتر است . خدا از قوی ترین کسی که می شناسی هم قوی تر است .

2- خدا کجاست ؟ خدا همه جا هست .

3- چه طور و چگونه خدا همه جا هست ؟ خدا مثل ما انسانها نیست که فقط در یک جا هستیم . او قدرتی دارد که می تواند همه جا باشد ؛ مثل سخنران تلویزیون که در  همه خانه ها او را می بینند .

4- اگر خدا همه جا هست ، چرا او را نمی بینیم ؟ خیلی چیز ها مانند هوا ، گرما و برق را نمی بینیم ؛ اما وجود دارند . فرزندی ، همین نکته را از پدر خود می پرسد . پدر لیوانی آب و دو حبه قند می آورد و مقابل دیدگان فرزند ؛ آن دو  حبه قند را داخل آب در لیوان قرار می دهد و آن ها را در آب حل می کند ؛ آن گاه می پرسد : آیا حبه های قند داخل لیوان هستند یا از آن خارج شده اند ؟ فرزند پاسخ می دهد : داخل لیوان هستند . پدر : آیا تو آن ها را می بینی ؟ فرزند : خیر . پدر : آنها داخل لیوان هستند ؛ اما با چشم دیده نمی شوند ؛ خدا هم این گونه است .

5- خدا چقدر بزرگ است ؟ نمی دانم چقدر بزرگ بزرک است ؛ اما می دانم که هیچ چیز در دنیا بزرگ تر از خدا نیست . خدا از برزگ ترین کسی که تو می شناسی ، بزرگ تر است .

6- لباس های خدا چه اندازه است ؟ خدا مثل ما آدم ها نیست که لباس بخواهد .

7- اگر خدا بالا هست ، چرا پاهای او را نمی بینیم ؟ خدا مثل ما آدم ها نیست که پا داشته باشد . گذشته  از این ، ما خدا را با چشم نمی بینیم .

8- خدا که بزرگ است ، چگونه در قلب ما جا می گیرد ؟ همان طور که پدر و مادرت در قلب تو هستند .

10- ایا خدا در جاهای بد مانند تو الت هم  هست ؟ بله ، خدا همه جا هست . توالت از نظر ما آدم ها بد است ؛ ولی از نظر خدا بد نیست ؛ چون او همه چیز را آفریده است ؛ مانند مامان که وقتی برادر کوچولو یت را تمیز می کند ، بدش نمی اید .

11- خدا را چه کسی آفریده است ؟ خدا همیشه بوده ، و ما به این مطلب ایمان داریم و در پی دلیل آن نمی رویم ؛ مانند اینکه تو ایمان داری هیچ گاه از روی زمین بلند نمی شوی ؛ ولی دلیل آن را هم نمی دانی

 

برگرفته از کتاب نسیم مهر جلد 1 صفحه 132-131