خنده حلال – پ ن پ

index7بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده ،  فامیلمون اومده میگه آخی خوابه ؟؟؟

میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمیکنه !

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: