خنده حلال – حیف نون

***خنده حلال***


 

33

 

دکتر:

       این همه قاشق در معده ات چه می کند؟

حیف نون:

                 خودتان گفتید روزی دو قاشق!

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: