دختر 12 ساله ام حجابش را به خوبی رعایت نمی کند !؟

15 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

دختر 12 ساله ام حجابش را به خوبی رعایت نمی کند . برای ازبین بردن این مشکل چه را هکاری را پیشنهاد می کنید .

تربیت دینی و ایجاد علاقه در فرزندان برای عمل به دستورهای خداوند باید از کودکی اغاز شود واگر والدین سنجیده عمل کنند ، فرزند در وظایف دینی کوتاهی نخواهد کرد توجه داشته باشید که برای علاقه مند ساختن فرزندانتان به حجاب ، هرگز از زور استفاده نکنید .

استفاده از زور برای آموزه های دینی ، خاطره تلخی را برایش تداعی می کند و او را از حجاب دور تر خواهد کرد .

برای ترغیب فرزندتان به پوشش اسلامی ، از راهکار های ذیل استفاده کنید .

1- روش الگویی : خودتان در این زمینه الگوی خوبی باشید

ارائه آثار حجاب : در برخورد با او و دیگران به گونه ای عمل کنید تا آثار حجاب را در شما ببیند . روشن است که اگر با وجود پوشش اسلامی ، مرتکب گناه ( دروغ ، غیبت ، تهمت ، ضایع کردن حقوق همسر و …) شوید یا با فرزندتان بر خوردی ناشایست (کتک ، بی حرمتی ، داد و فریاد و….) داشته باشید ، حجاب شما از دید او مطلوب نخواهد بود .

3- ارائه الگو : الگو های متخصص و متعهد با حجاب را از طریق مجلات ، تلویزیون یا از بین نزدیکان به او ارائه کنید .

4- ارتباط با همسالان : ارتباط او را با همسالان با حجاب در مدرسه یا بین نزدیکان بیشتر کنید .

5- آموزش فلسفه حجاب : با چهره ای گشاده ، سخنی نرم و درمکان و زمانی مناسب ، او را با فلسفه حجاب آشنا سازید . به او بگویید چون دختر موجودی ارزشمند است ، باید پوشش داشته باشد ؛ همان گونه که گوهر و اشیای قیمتی در گاو صندوق نگهداری می شوند و خداوند ، قلب را در قفسه سینه ، و مغز را در کاسه سر قرار داده است . دختر موجودی لطیفی است ؛ بدین جهت ، باید همچون گل در گلخانه از آن مراقبت شود .

با توجه به سن فرزندتان (12 سالگی) که وارد دوره نوجوانی شده ، ممکن است در مقابل آموزش مستقیم شما مقاومت کند . در این صورت ، از القای غیر مستقیم (هدیه کتاب درباره حجاب ) استفاده کنید

6- دقت در انتخاب مدرسه : با توجه به تاثیر جدی فضای مدرسه و بد حجابی همسالان ، در انتخاب مدرسه مناسب برای او دقت کنید

 

بر گرفته از کتاب نسیم مهر – صفحه 78