خنده حلال – ترافیک

***خنده حلال***


وقتی تو ماشینید فحش ندید در برید. . ..

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ما یه بار فحش دادیم خوردیم به ترافیک . . .

:))))))

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: