خنده حلال – بدون شرح

***خنده حلال***


 

نمیدونم چه صیغه ایه؛ آدم تا یه تصمیم خوب میگیره

.

.

.

.

همش دوست داره از شنبه شروع کنه
والا

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: