کار کردن افتخار اوست

13 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

714- کار کردن افتخار اوست

علی (علیه السلام) از راههای گوناگونی به کار و تولید توجه می نمود.
– در جوانی شتری داشت که با آن باغستانهای مردم را آب می داد و از بابت آن اجرت می گرفت.
– و با شتر از راههای دور آب آشامیدنی به شهر می آورد و اجرت یم گرفت.
– کشاورزی و درختکاری و باغداری را دوست می داشت و باغات زیادی را در اطراف مدینه به وجود آورد.
– چاه می کند، وقتی از چاه ها آب فواره می زد آن را وقف مسافران و حجاج بیت الحرام می کرد.
– گاهی دوستان حضرت اصرار می کردند که بیل را از دست امام (علیه السلام) بگیرند و او را در کارش کمک کنند لیکن آن حضرت مانع می شد و به کار خود ادامه می داد(843)
– فرزندان و همسران خود را نیز به کار و تولید تشویق می نمود، آنان نیز لباس های مورد احتیاج خود را از پشم ریسی فراهم می نمودند و خود آنرا می بافتند(844)
– برخی از نخلستانها را وقف همسران و فرزندان خود می کرد تا محتاج دیگران نباشند.(845)

برگرفته از کتاب :هزار و یک نکته از زندگانی امام علی (علیه السلام )

نوسینده :محمد رضا رمزی

ادرس اینترنتی :http://www.ghadeer.org/Book/1098/163779