خنده حلال – جوک ماه رمضان

 ***  خنده حلال  ***


مراحل ارادت ایرانی ها به ماه رمضان:

دو ماه قبل :اوه اوه دو ماه دیگه رمضونه

یک ماه قبل :بدبختی از یه ماه دیگه باید روزه بگیریم

دو روز گذشته :ای بابا فقط دو روز گذشته

روز بیست و ششم :این چهار روزم نمیگذره راحت بشیم

بعد رمضان :عجب ماه خوب و پربرکتی بود حیف که تمام شد

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: