اخلاق معاشرت با خانواده

12 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

رسول خدا (صلی الله علیه واله ) فرمودند : هر معروفی صدقه به شمار می آید و هر آنچه را که مومن برای خود و خانواده و همسرش هزینه کند و نیز هرآنچه با آن آبروی خود را حفظ کند برایش صدقه نوشته می شود و فرمودند : بهترین شما کسانی هستند که برای خانواده خود بهترین باشد و من برای خانواده خودم بهترین شما هستم و نیز فرمود :کسی که به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده خویش ببرد مانند کسی است که صدقه ای را به سوی نیازمندان می برد .

برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه صفحه 234