دختر 9 ساله ام علاقه ای به مسجد ندارد . چگونه اورا علاقه مند کنم؟

12 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

برای این مسئله هرگز از زور و اهرم فشار استفاده نکنید ؛ چرا که از مسجد متنفر خواهد شد . برخی والدین برای ترغیب کودکان به مسجد و عبادت های دینی از تحریک عواطف و احساسات استفاده می کنند . از این شیوه برای مقابله با رفتارهای ناپسند یا بی توجهی فرزندان به ارزش های دینی بهره ببرید و برای ترغیب آنان به عبادات و وظایف دینی ، راهکارهای ذیل را به کار گیرید .

1- وقتی به مسجد می روید ، برای آمدن دخترتان ، اصرار نکنید و فقط اطلاع دهید . با توجه به اینکه او رغبت قلبی شما را می داند ، اگر مایل باشد ، با شما همراه خواهد شد . این برخورد شما باعث می شود حالت تشنگی او حفظ شود .

آب کم جو تشنگی آور به دست      تا بجوشد آبت از بالا و پست

2- در صورتی که مسجد ، نزدیک خانه شما است و مشکلات دیگری را پیش نمی آورد ، به او اجازه دهید تنها به مسجد برود ؛ زیرا این احتمال وجود دارد که به سبب حس استقلال ؛ مایل نیست با شما به مسجد برود .

3- اورا برای فعالیت های ایام فراغت ، درمسجد و پایگاه فرهنگی ثبت نام کنید تا به این بهانه ، ارتباطش با مسجد بیشتر شود .

4- سعی کنید با دوستان یا نزدیکان خود در مسجد حاضر شوید که فرزندانی هم سن او دارند و آنان را دوست دارد .

5- تهیه امکاناتی چون چادر نماز ، سجاده ، تسبیح وغیره … می تواند او را به مسجد علاقه مند کند .

6- بکوشید به ویژه در ابتدا ؛ به مسجد جذاب و تمیز بروید .

7- در ابتدا از حضور دراز مدت در مسجد بپرهیزید تا حالت زدگی در او ایجاد نشود .

8- با استفاده از روش القای غیر مستقیم اورا با ارزش و اهمیت مسجد آشنا کنید و این که حضور که حضور در مسجد ؛ سبب توفیقات الاهی می شود و آثار خوبی در رشد وسازندگی معنوی انسان دارد .

9- بکوشید حضور در مسجد را با علایق فرزند تان (دیدار دوستان و نزدیکان ، تفریح و گردش، خرید شی مطلوب فرزند، رستوران و …) همراه سازید

10- در صورت اظهار تمایل به حضور در مسجد ، از تشویق و تحسین او غفلت نکنید .

بر گرفته از کتاب نسیم مهر (1)صفحه 151 الی 152 )