رهبرانقلاب: رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه‌های آن بشدّت سست است

رهبرانقلاب: رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه‌های آن بشدّت سست است، رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است؛ رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است، با حرکتِ زور به‌وجود آمده است، هیچ پدیده‌ای و موجودی که با زور به‌وجود آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست. ٩٢/٨/٢٩

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: