به مناسبت هفته بسیج گعده هایی پرنشاط برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج گعده های پرنشاط ویژه جوانان برگزار شد .