اردوی کوهنوردی …

به مناسبت هفته بسیج اردوی کوه نوردی در تاریخ 5 اذر برگزار گردید