تهیه و توزیع بسته های نوشت افزار

به همت گروه جهادی امیرالمومنین و کمک خیرین عزیز امسال هم توانستیم بسته های نوشت افزار را برای ایتام و بچه های محروم تهیه و توزیع نمائیم .