برگزاری مراسم جشن انقلاب و یادبود شهید مدافع حرم علی سلطانمرادی