خنده حلال – خاطرات جبهه

 

images2

از بچه های خط نگهدار گردان صاحب زمان الزمان(عج)بود.

می گفتند شبی به کمین رفته بود که صدای مشکوکی شنید.

با عجله به سنگر فرماندهی برگشت و گفت : بجنبید که عراقی اند شاید نیروهای

خودی باشند ؟

گفته بود: نه بابا با گوش های خودم شنیدم

که عربی سرفه می کردند.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: