برپایی دسته عزاداری در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله

به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله طبق سنوات سالهای قبل مسجد چهارده معصوم با همکاری حسینیه امیرالمومنین دسته عزاداری در کوچه وخیابانهای محله خلیج فارس جنوبی تهران برگزار شد .