پوستر روز قدس

این یکی از برجسته ترین یادگارهای امام عزیز ماست؛ ‌ نشانه ی دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطین است.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: