گزارش تصویری از ویزیت رایگان به نیت حاج قاسم سلیمانی