پوستر نقاشی پیرغلام اهل بیت مرحوم حاج فیض الله دانا

حاج فیض الله دانا از خادمین و ذاکرین اهل بودند و طول بابرکت زندگی خویش کارهای شایسته ای را به یادگار گذاشته ازجمله بازسازی و گسترش مسجد رسول اکرم و مسجد چهارده معصوم و حسینیه امیرالمومنین و موسس چندین خیریه بوده اند و… ایشان در تاریخ 25 مهر 99 مصادف با شب شهادت امام رضا علیه السلام از این دنیا پر کشیدند و آسمانی شدند .