طرح قربانی به نیت رفع بلا و سلامتی امام زمان

 

به همت بچه های گروه جهادی امیرالمومنین حسینیه امیرالمومنین و هیئت خواهران زینبیه  از ابتدای سال جدید دو راس گوسفند جهت رفع بلا و سلامتی امام زمان قربانی شد و گوشت آن بین نیازمندان محله خلیج فارس تهران توزیع شد .