گزارش طرح عیدانه

به همت بچه های گروه جهادی حسینیه امیرالمومنین  و کمک خیرین در طرح عیدانه تعداد 25 نفر از کودکان جهت خرید لباس نو هریک به مبلغ 250 هزار تومان از فروشگاه لباس  معرفی شده اند