ویزیت رایگان خانواده های محروم

به همت گروه جهدی امیرالمومنین و گروه جهادی پزشکی حامی و به مناسبت ایام الله دهه فجر ویزیت رایگان 160 خانواده محروم جنوبغرب تهران در مسجد چهارده معصوم انجام شد .