گزارش تصویری از ساخت وتعمیر خانه نیازمند توسط گروه جهادی

28 خرداد 1398 نظرات (0) بازدید :

وقتی ما به خانه این محروم رفتیم ایشان در تاریکی مطلق زندگی می کرد و با خانه ای رو برو شدیم که حداقل های زندگی هم نداشت لوله کشی آب داخل خانه ، نبوده حمام ، اتاقی بسیار کثیف و سیاه ، نبود کنتور گاز و لوله کشی آن ، به طور کل با  وضعیت خیلی بدی  رو برو شدیم . همین امر موجب شد تا دست به کار شویم تا بتوانیم شادی را به این خانه بیاوریم با کمک خیرین الحمد الله توانستیم . سیم کشی برق ساختمان را انجام دهیم و تنها اتاق خانه را رنگ آمیزی و کف آن را موزائیک کنیم همچنین لوله کشی اب را انجام دادیم و حمام خانه را ساختیم و دستشویی خانه را که خیلی وضعیت بدی داشت و خاکی بود سرامیک و تعمیر کردیم و لوله کشی آب آن را نیز انجام دادیم . دیوار خانه را که دیگر داشت آجر های آن فرو می ریخت هم دیوار داخل خانه و هم دیوار بیرونی خانه را تعمیر و سیمان کشی کردیم . در کل با کمک شما خوبان زندگی را به خانه این محرومین نیازمند آوردیم که جا دارد از برخی دوستان که خیلی زحمت کشیدند تشکر کنم ک

جناب آقای حسن ممی زاده که زحمت لوله کشی آب را کشیدند

جناب آقای محمد ذوالقدر که هم کمک حال مالی گروه بودند وهم در کنار بچه ها زحمت فراوان کشیدند

جناب آقای مهدی کبریایی که زحمت سیم کشی ساختمان را کشیدند

جناب آقای هادی کشاورز که زحمت فراوان در ساخت حمام وتعمیر دستشویی و … کشیدند

جناب آقایان افتخاری که زحمت رنگ آمیزی خانه و درب  و پنجره ها را کشیدند

جناب آقای محمد محققی ، حمید گلچین ، سعید شهبازی ، شهرام نجفی و قاسم مرتضوی که شبانه روز ما را یاری رساندند