گزارش تصویری از ویزیت رایگان مردم توسط گروه حامی

با همکاری گروه جهادی امیرالمومنین و گروه جهادی پزشکی حامی  ویزیت رایگان ۴۰۰ نفر از روستائیان روستای قلعه نو انجام شد .

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: