گزارش تصویری از ویزیت رایگان مردم توسط گروه حامی

12 خرداد 98 نظرات (0) بازدید :

با همکاری گروه جهادی امیرالمومنین و گروه جهادی پزشکی حامی  ویزیت رایگان 400 نفر از روستائیان روستای قلعه نو انجام شد .