طرح پویش نذر عیدانه

پویش نذر عیدانه طرحی است جهت کمک به نیازمندان جنوبغرب و حاشیه تهران

هر فرد می تواند با ۱۲ هزار تومان به نیت ۱۲ امام در این طرح ما را در این امر خیر یاری رساند .

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: