طرح پویش نذر عیدانه

24 بهمن 1397 نظرات (0) بازدید :

پویش نذر عیدانه طرحی است جهت کمک به نیازمندان جنوبغرب و حاشیه تهران

هر فرد می تواند با 12 هزار تومان به نیت 12 امام در این طرح ما را در این امر خیر یاری رساند .