اطلاعیه مراسم هفتگی / ۲۰ فروردین

بیاد شهدا

سخنران :حجه الاسلام سید جواد موسوی

با موضوع آموزش احکام

به نفس ذاکرین اهل بیت

دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷ ساعت شروع : ۲۰:۳۰

میعادگاه خیابان خلیج فارس خیابان حسینی کوچه هشتم حسینی

بیاد شهدا

سخنران :حجه الاسلام سید جواد موسوی

با موضوع آموزش احکام

به نفس ذاکرین اهل بیت

دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷ ساعت شروع : ۲۰:۳۰

میعادگاه خیابان خلیج فارس خیابان حسینی کوچه هشتم حسینی

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: