قابل توجه پسرها / دختربازی اسلامی نداریم !

در این ویدیو صحبت های رحیم پورازغدی درباره روابط بین دختر و پسر در اسلام را خواهید دید.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: