کلیپ/یک دلیل محکم برای شیعیان

برای اثبات ولایت و جانشینی پیامبر و شناخت امام بعد از رسول الله (ص)

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: