راهکارهای مدیریت اضطراب در فرزندان

راهکارهای مدیریت اضطراب در فرزندان:

۱٫ مراقب ارتباط کلامی و رفتاری فرزندانمان باشیم.

۲٫ در موقعیتهای اضطراب زا قرارش ندهیم مثل موقعیت آزمون و امتحان

۳٫ تغذیه و خواب (توجه به نیازهای زیستی)…

راهکارهای مدیریت اضطراب در فرزندان:

۱٫ مراقب ارتباط کلامی و رفتاری فرزندانمان باشیم.

۲٫ در موقعیتهای اضطراب زا قرارش ندهیم مثل موقعیت آزمون و امتحان

۳٫ تغذیه و خواب (توجه به نیازهای زیستی)…

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: