کانال ای گپ لقمه حلال

2 بهمن 1396 نظرات (0) بازدید :

این کانال با هدف ترویج روزی حلالء آسیب شناسی شرایط موجود کشور و بررسی راهکارها شکل گرفته است.