کانال سروش خلاصه خوانی کتابهای سیره ائمه(ع)

خلاصه خوانی کتابهای سیره ائمه(ع)
۱۹۵ عضو

کتاب هایِ سبْکِ زندگیِ ائمه را با هم بخوانیم هر روز با خلاصه موضوعی از یک کتاب. این نوبت، کتابِ”یک غنچه، صد زخم؛ نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام حسین(ع)” اثر حسین سیدی ارتباط با ادمین: @M_Motedayen

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: