کانال سروش امام خامنه ای

برگزیده های پایگاه khamenie.ir به صورت روزانه در کانال قرار میگیرد. راهبرد اصلی بی نیازی کاربران از کانال تلگرامی منسوب به سایت khamenie.ir می باشد .

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: