کانال سروش شهدا

ما بر خود واجب می دانیم تا از تولیدات داخلی حمایت کنیم . حال که مردم به سمت این پیام رسان رفته اند ما باید کانال های خوب را در این فضا معرفی کنیم . جبهه فرهنگی میر

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: