پاداش نیکی به شوهر

25 آذر 1396 نظرات (0) بازدید :

پيامبر_اکرم صلى الله عليه و آله:

هيچ زنى نيست كه جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند، مگر آن كه اين عمل او برايش بهتر از يك سال است كه روزهايش را روزه بگيرد و شب هايش را به عبادت بگذرانَد