انگیزه های بسیار شدیدی برای فراموشی یاد شهدا وجود دارد…

نباید اجازه داد در اثر برخی جلوه‌های کاذب و عظمت‌های دروغین، یاد شهیدان فراموش و کهنه شود و فعالیت‌هایی همچون کنگره شهدا، پادزهر آن توطئه و حرکت مسموم است.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: