دقت مرد به حجاب همسرش

29 مرداد 1396 نظرات (0) بازدید :

قال علی (علیه السلام): صیانة المرأة أنعم لحالها و أدوم لجهالها.(45)
حضرت علی (علیه السلام) فرموده اند: حفظ، حراست، پنهان کردن و دور داشتن زن، از نامحرم بهترین نعمت و خوشبختی برای اوست و زیبایی، دلربایی و جذابیت او را گسترش می دهد.
وقتی زن خود را از هر مرد نامحرمی پنهان کرد و تمام زیبایی ها و دلربایی هایش را به شوهر ارائه داد و عملا به همسرش فهمانید که به مردی غیر از او فکر نمی کند، و آن مرد باور کرد که همسرش به او عشق می ورزد؛ خداوند تبارک و تعالی مهر، محبت و عشق او را در قلب شوهرش افزایش می دهد و چنان در قلب او جای می گیرد که هنگام خروج از منزل، همی در فکر پایان دادن کار و بازگشت به منزل و در کنار معشوق به سر بردن است.
بر خلاف زنی که به خواسته های شوهر اهمیت نداده و به دلخواه خود عمل می کند و عملا باعث بی میلی، دلسردی و دوری شوهر از خانه و زندگی یم شود و با مخالفتهای خود، شوهر را به جای دیگر مایل می سازد.
نکته مهم و قابل توجه بانوان (که در جای خود مشروح و مفصل بحث شده) اینکه هرگاه دیدید مردی نسبت به حجاب و پوشش همسرش خیلی دقیق و حساس است و مرتب به او تذکر می دهد:
صورتت را خوب بگیر؛ موهایت پیدا نباشد؛ دستهایت را کاملا بپوشان؛ چادرت نازک نباشد؛ اندامت را به طور کامل بپوشان؛ مانتوی تنگ و کوتاه مپوش، زیرا هر لحظه ممکن است چادرت پس رود و قسمتی از اندامت نمایان گردد؛ فلانی چشم چران است، مواظب باش و خود را از نظر او پنهان دار؛ با نامحرم حرف مزن و اگر لازم بود به حداقل اکتفا کن؛ حق نداری با زینت و آرایش در مقابل نامحرم رفت و آمد کنی؛…
و بالاخره از آن رو که همسرش را خیلی دوست دارد و نسبت به او عشق می ورزد، حاضر نیست دیگران دستها و اندام و… او را ببینند.
مردی که این گونه از ناموسش محافظت می کند، بر این عقیده است که خداوند تبارک و تعالی این زن را مخصوص او قرار داده و چیزی که مخصوص او شده، به هیچ نحو نباید دیگران در او شریک شوند؛ اگر چه با نگاه کردن و حرف زدن با آن زن باشد.
به هر حال همسر چنین مردی باید در حد عالی، قدر شوهرش را بداند و با گشاده رویی و خرسندی زایدالوصفی از تذکرات شوهرش استقبال نماید تا مهر و محبت او در قلب شوهرش افزایش یابد و سعادت دنیا و آخرت را با رضایت شوهر حاصل نماید.
و اما اگر دیدید مردی در امور فوق چندان اهمیت نمی دهد و همسرش را به حال خود گذاشته که هر طوری دلش می خواهد عمل کند؛ معلوم می شود چندان علاقه ای به همسرش ندارد.
همچنین اگر دیدید زنی به خواسته های شوهرش جواب مثبت داد و خواسته های او را بر آورده ساخت، بدانید که آن زن شوهرش را خیلی دوست دارد و با جواب مثبت به خواسته های او، هر لحظه مهر و محبت خویش را در دل شوهر افزایش می دهد.
اما آن زنی که به خواسته های مشروع شوهر جواب منفی می دهد و مطابق با میل و سلیقه خود عمل می کند معلوم می شود چندان علاقه ای به شوهر ندارد…

برگرفته از کتاب

آیین زنان بهشتی و جهنمی
نویسنده : م.ع. عطائی اصفهانی

http://www.ghadeer.org/Book/601/97987