پیامد های فحاشی و بد زبانی

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید:

  1. ناشناس گفت:

    اینها که میگین خطاب به استاد حسن عباسی؟!!