رهبر انقلاب خطاب به سران دولت اصلاحات

رهبر انقلاب چند سال پیش در دیدار با مسئولان دولت اصلاحات فرمودند: در دولت شما کسانی هستند که سال ۶۳ خواستند بین دختر و پسر دیوار بکشند بنده نگذاشتم

در دولت شما کسانی هستند که سال ۶۳ خواستند بین دختر و پسر دیوار بکشند بنده نگذاشتم

 

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: