مرد خیاط، تمام قرآن را در یک لحظه از علی (علیه السلام) فرا گرفت

از راوندی نقل است که روایت شده اینکه علی (علیه السلام) از کنار مرد خیاطی می گذشت که به آواز خوانی مشغول بود و خیاطی می کرد.
حضرت به او فرمود: ای جوان اگر قرآن می خوانی برایت بهتر بود، مرد خیاط گفت: خیلی دوست دارم که بتوانم مقداری قرآن بخوانم اما نمی توانم، حضرت فرمود: نزدیک بیا، وقتی جوان نزدیک شد، حضرت کلامی آهسته در گوش او گفت که تمام قرآن در سینه و قلب او نقش بست و در یک لحظه حافظ تمام قرآن شد!(۵۷).

برگرفته از کتاب

شگفتی های امیرالمومنین (علیه السلام)
نویسنده : سید محمد نجفی یزدی

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: