خداوند از زن و مرد تنها خوشش نمی‌آید

17 بهمن 1395 نظرات (0) بازدید :

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی‌آید، مخصوصاً آنهایی که جوانند و بار اولشان است. مخصوص جوانها هم نیست. خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می‌آید.4
آدم تنها، مرد تنها و زن تنها که همه‌ی عمر را به تنهایی می‌گذرانند، از دید اسلام یک چیز مطلوبی نیست مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه پیکره‌ی انسانی. اسلام این طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه‌ی پیکره‌ی جامعه باشد نه فرد تنها.

سخنان امام خامنه ای برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21428#51

خطبه‌ی عقد مورخه‌ی5/10/1375