کانال تلگرام بیداری ملت

12 بهمن 1395 نظرات (13) بازدید :

بیداری ملت فریاد عدالتخواهان انقلابی برعلیه سیاست بازان کاخ نشین غربگرا میباشد

کانال به هیچ حزب سیاسی ویانهاد دولتی وابسته نیست وباهزینه شخصی جمعی از جوانان انقلابی مدیریت میشود