کیفر بد اخلاقی با خانواده

3 تیر 1395 نظرات (1) بازدید :

هنگامی که پیامبر ( صلی الله علیه واله ) و مردم ( از خاکسپاری سعد بن معاذ ) بازگشتند پرسیدند : ای رسول خدا  ! با سعد کاری کردی که با هیچ کس دیگر نکرده ای ؛ جنازه اش را بدون ردا و کفش مشایعت کردی ؟ فرمود : فرشتگان بدون کفش و ردا در تشییع او حاضر شدند و من به آنان تاسی جستم . گفتند : یک بار سمت راست  تابوت و بار دیگر سمت چپ آن را گرفتی ! فرمود : دستم در دست جبرئیل بود و هرجا را که او می گرفت می گرفتم . گفتند : به غسل او فرمان دادی و خودت بر جنازه اش نماز گزاردی و خودت به خاکش سپردی ؛ آن گاه فرمودی همانا عذاب قبری بر سعد اصابت کرد ؟ فرمود : آری ، رفتار او (سعد) با خانواده اش تند بود .

در مذمت سختگیری بر خانواده از رسول خدا (صلی الله علیه واله ) روایت شده است که فرمود : بدترین مردم مرد سختگیر بر خانواده  است . شخصی پرسید : ای رسول خدا ! مراد از سختگیری بر خانواده چیست ؟فرمود هرگاه وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش بخندد.

بر گرفته از کتاب مفتاح الحیاه صفحه 238-239