احادیثی در مورد جدایی بستر خواب کودکان

9 آبان 1395 نظرات (0) بازدید :

قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: الصّبیّ و الصّبیّ، و الصّبیّ و الصّبیّة، و الصّبیّة و الصّبیّة یفرّق بینهم فی المضاجع لعشر سنین.
ترجمه :
رسول اکرم (ص) میفرمود: بستر خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سن ده سالگی باید از هم جدا شود.
عن الباقر علیه السّلام قال: یفرّق بین الغلمان و النّساء فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین.
ترجمه :
امام باقر (ع) میفرمود: بایستی بستر خواب پسر بچه ده ساله را از زنها جدا کنید.
عن ابن عمر قال
قال النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله: فرّقوا بین اولادکم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین.
ترجمه :
رسول اکرم میفرمود: موقعی که فرزندان شما هفت ساله شدند بستر خوابشان را از یک دیگر جدا کنید.
روی انّه یفرّق بین الصّبیان فی المضاجع لستّ سنین.
ترجمه :
در حدیث دیگری آمده است که بستر خواب کودکان در شش سالگی از هم جدا می شود.
عن موسی بن جعفر قال
قال علیّ علیه السّلام: مروا صبیانکم بالصّلاة اذا کانوا ابناء سبع سنین و فرّقوا بینهم فی المضاجع اذا کانوا ابناء عشر سنین.
ترجمه :
حضرت موسی بن جعفر از علی علیهما السّلام نقل کرده است که فرمود: در هفت سالگی فرزندان خود را بنماز وادارید و در ده سالگی بستر خواب آنها را از یک دیگر جدا کنید.

برگرفته از کتاب

روایات تربیتی
نویسنده : محمد تقی فلسفی