خطر آزادی غرایز

9 آبان 1395 نظرات (0) بازدید :

خطر آزادی غرایز

و اکرم نفسک عن کلّ دنیّة و ان ساقتک الی الرّغائب فأنّک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللَّه حرّا.
ترجمه :
علی علیه السّلام در ضمن نامه ای که بفرزند خود حضرت مجتبی علیه السّلام نوشته خاطر نشان فرموده است: کرامت نفس خود را محافظت نما و از هر قسم زبونی و پستی بپرهیز، هر چند آن پستی وسیله نیل به تمنیاتت باشد، زیرا در مقابل آنچه از سرمایه شرافت نفس خود میدهی هرگز عوضی که با آن برابر باشد بدستت نخواهد رسید و بنده دگری مباش که خداوند ترا آزاد آفریده است.
قال علیّ علیه السّلام: عبد الشّهوة اسیر لا ینفک اسره.
ترجمه :
علی علیه السّلام فرموده: بنده شهوت اسیری است که هرگز آزادی نخواهد داشت.
عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: اقصر نفسک عمّا یضرّها من قبل ان تفارقک و اسع فی فکاکها کما تسعی فی طلب معیشتک فانّ نفسک رهین بعملک.
ترجمه :
امام صادق علیه السّلام فرموده است: نفس خود را از تمایلات مضرّش بازدار پیش از آنکه مرگت فرا رسد و جان از تنت مفارقت نماید، و در راه آزادی نفس خویش کوشش کن همان طور که در طلب معاش خود مجاهده میکنی که نفس تو در گرو اعمال تو خواهد بود.

برگرفته از کتاب

روایات تربیتی

نویسنده : محمد تقی فلسفی